"Already Ready" (private label for "Azbuka Vkusa")

"Already Ready" (private label for "Azbuka Vkusa")

Rebranding, Packaging design, Prepress, Brandbook

Captain Nord PL packaging design

Captain Nord PL packaging design

Packaging design, Prepress

PL Pavlovskaya Ferma (Pavlovsk Farm) packaging design

PL Pavlovskaya Ferma (Pavlovsk Farm) packaging design

Naming and copywriting, Packaging design, Prepress

Greenwich Tea packaging design

Greenwich Tea packaging design

Packaging design, Prepress

Dobraya zabota (Good care) packaging design

Dobraya zabota (Good care) packaging design

Packaging design, Prepress

Natura Gourmet Cosmetics packaging design

Natura Gourmet Cosmetics packaging design

Packaging design, Prepress

Natura Gourmet Blue Cosmetics packaging design

Natura Gourmet Blue Cosmetics packaging design

Packaging design, Prepress

Natura Pure Cosmetics packaging design

Natura Pure Cosmetics packaging design

Packaging design, Prepress

Natura Spa Cosmetics packaging design

Natura Spa Cosmetics packaging design

Packaging design, Prepress

Vologodskie Kruzheva dairy products packaging design

Vologodskie Kruzheva dairy products packaging design

Packaging design, Prepress

PL Perekrestok (Crossroad) brand identity and packaging design

PL Perekrestok (Crossroad) brand identity and packaging design

Brand creation, Brand audit, strategy and positioning, Packaging design, Prepress, Brandbook

Krasnaya Tsena (Red Price) PL packaging design

Krasnaya Tsena (Red Price) PL packaging design

Brand creation, Brand audit, strategy and positioning, Packaging design, Prepress, Brandbook

NaturAge packaging design

NaturAge packaging design

Packaging design, Prepress

Natura 36,6 Cosmetics packaging design

Natura 36,6 Cosmetics packaging design

Packaging design, Prepress

Trend PL packaging design

Trend PL packaging design

Brand creation, Brand audit, strategy and positioning, Packaging design, Prepress, Brandbook

Natura 36,6 Hair Products packaging design

Natura 36,6 Hair Products packaging design

Packaging design, Prepress