Brand

Blizhniye Gorki

Project

Development of a new brand of deli meats - Blizhniye Gorki, and building its own network of stores for Agropromkomplektatsiya holding.