Brand

Blizhniye Gorki

Project

Building a brand of deli meats Blizhniye Gorki and developing its own network of stores for Agropromkomplektatsiya holding.