Belaya Krinka

Add to Favorites

Belaya Krinka - Портфолио Depot

Positioning, naming, logo, visual identity system and packaging design for new Belaya Krinka brand of dairy products for Cheboksarskiy Gorodskoy Molochniy Zavod.